Anasayfa / Ürünler / Yatırım Fonu / Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonu, yatırımcıların birikimlerinin sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı kolektif bir yatırım aracıdır.  Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre yönetirler.

Yatırım Fonları Nerelere Yatırım Yapabilir?

 • Türkiye'de kurulmuş şirketlerin hisse senetleri
 • Yabancı ülkelerdeki şirketlerin hisse senetleri
 • Türk özel ve kamu borçlanma senetleri
 • Yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri
 • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülebilecek diğer sermaye piyasası araçları

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Yatirimfonuned 'rYatırım fonu katılma belgeleri yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını sağlayan belgelerdir.

Yatırım fonlarındaki katılma belgeleri, şirketlerin hisse senetlerine benzer. Nasıl  yatırımcılar hisse senedi alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise, benzer şekilde yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olurlar. 

Bununla birlikte katılma belgesi sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur. Katılma payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak saklanmaktadır.

Fon Kurucusu

 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenmiş esaslara uyan bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarda engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları SPK'dan izin almak koşuluyla fon kurucusu olabilirler.
 • Kurucu, fonun riskinin dağıtılmasından; inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetilmesinden ve temsilinden; fonun yatırım yaptığı araçların saklanmasından sorumludur.
 • Kurucu, mevzuat ve fon içtüzüğünde belirtilen sınırlar içinde kalmak üzere fon portföyünü dilediği gibi oluşturabilir.
 • SPK'ya, resmi dairelere, katılma payı sahiplerine ve fon adına üçüncü şahıslara karşı fonu, Fon Kurucusu temsil etmektedir.
 • Fon Kurucusu ve Yöneticisi aynı kurum olabileceği gibi, farklı kurumlar da olabilir.

Fon Yöneticisi

 • SPK'dan portföy yöneticiliği yetki belgesi alan Aracı Kurumlar ile Portföy Yönetim Şirketleri, Fon Yöneticisi olabilirler.
 • Fon Yöneticisi, fonun portföyünü, kanun, tebliğ ve fonun içtüzük hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.
 • Fon Yöneticisi, fonun, belirli bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde ve stratejisine uygun olarak yönetilmesinden sorumludur.

Türkiye Elektronik Fon Platformu (TEFAS)'nda işlem gören yatırım fonları için tıklayınız.