Anasayfa / Ürünler / Yatırım Fonu / Fon Türleri

Fon Türleri

 • Likit Fon: Portföyünün tamamı, devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlardır.
 • Tahvil ve Bono Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlardır.
 • Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırım yapan fonlardır.
 • Yabancı Menkul Kıymetler Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlardır.
 • Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, belirli bir sektörü (örneğin; çimento, tekstil v.b.) oluşturan şirketlerin menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlardır.
 • Grup Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, belirli bir topluluğun menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlardır .
 • İştirak Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, kurucunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlere yatırım yapan fonlardır.
 • Altın Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlardır.
 • Diğer Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlardır.
 • Karma Fon: Portföyünün tamamı, hisse senetleri, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20'sinden az olmayan fonlardır.
 • Değişken Fon: Portföyünün tamamı, portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlardır.
 • Fon Sepeti: Portföyünün en az %80'i devamlı olarak, diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonlardır.
 • Koruma Amaçlı Fon: Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı fonlardır.
 • Garantili Fon: Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün,tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edildiği fonlardır.
 • Borsa Yatırım Fonu: Katılma belgeleri borsa pazarlarında işlem gören, payları borsada hisse senedi gibi anlık olarak alınıp satılabilen, ana sözleşmesinde belirlenmiş olan yatırım araçlarından oluşan portföy getirisini yatırımcısına yansıtan fonlardır.
 • Serbest Yatırım Fonu: Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan ve mevzuatta yer alan portföy sınırlamalarına istisna tutulan fonlardır .

Yatırım Fonlarını Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Herhangi bir yatırım fonu seçmeden önce, fonun amacının, stratejisinin ve olası risklerin yatırımcı tarafından iyice anlaşılması gerekir. İlgilendiğiniz fonun risk-getiri durumu, yatırım yaptığı ürünler, sizin risk-getiri beklentinizle uyumlu olmalıdır. Yatırım fonuna yatırım yaptığınızda bir risk aldığınız unutulmamalıdır. Fon tarafından alınan menkul kıymetlerin değeri artabileceği gibi, düşebilir. Bu nedenle, bazı fonlarda, yatırım yaptığınız anaparanın bir kısmını kaybedebilirsiniz.

Genel olarak, yatırım fonları da dahil tüm menkul kıymet yatırımlarında, geçmiş dönemde o menkul kıymetin veya yatırım fonunun elde ettiği getirinin, gelecek dönemde de devam edeceğine dair bir garanti yoktur. Fonlar, mevduat ile karıştırılmamalıdır. Mevduatta belirli bir seviyeye kadar devlet garantisi varken, yatırım fonlarında devlet garantisi yoktur.