Anasayfa / Ürünler / Yatırım Fonu / Avantajlar & Riskler

Avantajlar & Riskler

Avantajları

 • YatirimfonuavantajProfesyonel yöneticiler tarafından yönetilir.
 • Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.
 • Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü; kupon, faiz ve temettü gibi tahsilatlar fon operasyon ilgili birim yönetimince yapılacağından, yatırımcıların vade takibi, tahsilat yapma vb. gibi işlemler için zaman ve kaynak ayırmaları gerekmemektedir.
 • Küçük tasarruflarla ulaşılamayabilecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlamaktadır.
 • Fon Portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte ihtiyaçları kadar veya tamamını paraya çevirebilirler.
 • Portföy yöneticilerince fonun portföyüne yapılan büyük tutarlı alım satımlar zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.

Riskleri

 • Yatırımın başında net veya sabit bir getiri garantisi mümkün değildir (Anapara Garantili Fonlar hariç).
 • Borsa Yatırım Fonu dışında, gün içinde sürekli işlem yapmak mümkün değildir. Belirlenen saate kadar, sabit bir fiyattan işlem yapılabilir.

Yatırımcı Profili

 • Yatırımın başında net veya sabit bir getiri garantisi beklemeyen,
 • Birden fazla menkul kıymete yatırım yapmak isteyen, ancak yatırım yapacağıher menkul kıymette ayrı ayrı işlem yapmayı tercih eden,
 • Borsa Yatırım Fonu dışında gün içinde işlem yapmayı tercih etmeyen, günlük sabit fiyattan belirli bir saate kadar işlem yapmayı yeterli gören yatırımcılardır.