Anasayfa / Ürünler / Varant / Varant Fiyatı Neye Dayanır?

Varant Fiyatı Neye Dayanır ?

Varant fiyatı, temel olarak, kâr olasılığının bugünkü değeridir. Varantın daha fazla kâra geçmesinin olasılığı artarsa varantın değeri artmakta, düşerse azalmaktadır. Dayanak Varlığın Fiyatı, Vadeye Kalan Gün Sayısı, Örtük Oynaklık, Faiz/Temettü Beklentisi ya da Yabancı Para Faizi bu olasılığı arttıran beş temel değişkendir.

Dayanak Varlığın Fiyatı

Varantp 'yasasiAlım Varantları için dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe vade sonunda varantın daha fazla kâr etme ihtimali artar. Satım varantları da dayanak varlığın fiyatı ile hareket eder, ama ters yönde hareket eder.

Satım varantlarında dayanak varlığın vade sonu fiyatı varant'ın kullanım fiyatının altında ise aradaki fark uzlaşı olarak ödenir. Dayanak varlığın fiyatı düştükçe satım varantının vade sonunda daha fazla ödeme yapma ihtimali artar ve dolayısıyla fiyatı yükselir. Dayanak varlığın fiyatı arttıkça da satım varantının değeri azalır.

Vadeye Kalan Gün Sayısı

Alım ya da satım varantı olduğuna bakılmaksızın, varantın vadesine kalan gün sayısı azaldıkça belirsizlik azalacak, dayanak varlığın fiyatındaki olası değişim beklentileri sınırlanacak; varantın vade sonunda daha fazla ödeme ihtimali düşecek ve değeri de azalacaktır. Bir varant her gün sonunda değerinin bir ksımını yitirecektir. Bu olgu "zaman değeri kaybı" olarak adlandırılmaktadır.

Örtük Oynaklık

Dayanak varlığın fiyatı ne kadar değişken ise daha fazla ödeme yapma ihtimali de o kadar yükselir. Bu hem alım hem de satım varantları için geçerlidir. Bu noktada oynaklığın örtük oynaklık diye tabir edilen beklenen oynaklık olduğunu belirtmekte fayda var. Yani dayanak varlığın ne kadar oynak olduğu değil, fiyatlamada kullanılan oynaklık önemlidir.

Faiz ve Temettü Beklentisi ya da Yabancı Para Faizi

Fiyatlamayı etkileyen dördüncü etken faizdir. Beşinci etken hisse senedine dayalı varantlarda temettü beklentsi veya döviz varantlarında ise yabancı para faiz oranıdır. Bu etkenlerin neti taşıma maliyetini oluşturur.

Varant fiyatını etkileyen etkenlerin en önemlisi dayanak varlığın fiyatıdır.  Nihayetinde varantlar dayanak varlığın bir türevidir ve varant yatırımcısı dayanak varlığın fiyat hareketlerinden yararlanmak veya korunmak için işlem yapmaktadır.

Değişkenlerin Varant Fiyatı Üzerindeki Etkileri

Dayanak Varlığın Fiyatı Up -arrow Alım Varantı Up -arrow Satım Varantı Down -arrow
Dayanak Varlığın Fiyatı Down -arrow Alım Varantı Down -arrow Satım Varantı Up -arrow
Vadeye Kalan Gün Sayısı Up -arrow Alım Varantı Up -arrow Satım Varantı Up -arrow
Vadeye Kalan Gün Sayısı Down -arrow Alım Varantı Down -arrow Satım Varantı Down -arrow
Oynaklık Up -arrow Alım Varantı Up -arrow Satım Varantı Up -arrow
Oynaklık Down -arrow Alım Varantı Down -arrow Satım Varantı Down -arrow
Faiz Up -arrow Alım Varantı Up -arrow Satım Varantı Down -arrow
Faiz Down -arrow Alım Varantı Down -arrow Satım Varantı Up -arrow
Temettü Beklentisi / Yabancı Faiz Up -arrow Alım Varantı Up -arrow Satım Varantı Up -arrow
Temettü Beklentisi / Yabancı Faiz Down -arrow Alım Varantı Down -arrow Satım Varantı Down -arrow