Anasayfa / Ürünler / Varant / Göstergeler

Göstergeler

Varant fiyatına etki eden faktörlerin olası etkilerini ölçmeye yarayan çeşitlli göstergeler bulunmaktadır.  Bu götsergeler delta, vega, teta, ayarlama, etkin ayarlama ve duyarlılık adları altında toplanmıştır.

Delta

Dayanak varlık fiyatındaki bir birimlik değişimin, varantın fiyatında meydana getirmesi beklenen değişimi veren orandır. Delta alım varantlarında 0 ile 1 arasında, satım varantlarında ise -1 ile 0 arasında değerler alır.  

Vega

Beklenen oynaklıkta %1'lik hareketin, varant fiyatında kaç birim harekete neden olduğunu gösterir. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu zamanlarda varantın değeri oynaklığa daha duyarlıdır.  

Teta

Vadeye kalan gün sayısı ile varant fiyatı arasındaki ilişkiyi verir. Diğer bir deyişle zamanın varant üzerindeki etkisini gösterir. Teta değeri günlük ya da haftalık olarak gösterilebilir. Varantlar için teta eksidir. Zaman geçtikçe varant değer yitirir ve vade yaklaştıkça gün başına yitirilen değer artar. 

Etkin Ayarlama

Dayanak varlık fiyatındaki %1'lik bir hareketin, varant fiyatında yüzde kaç harekete neden olduğunu belirtir. Kaldıraçın bir göstergesi olarak kullanılır. Delta ile ayarlamanın çarpılması ile bulunur.  

Duyarlılık

Varant fiyatının bir kademe değişmesi için dayanak varlığın kaç birim hareket etmesi gerektiğini belirten bir göstergedir.