Emir Türleri

VİOP Emir Türleri

Piyasaya gönderilen emirler normal seansta fiyat ve zaman önceliğine göre eşleşirler.

Fiyat önceliği kuralı'nda; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır.

Zaman önceliği kuralı'nda ise; fiyat eşitliği halinde zaman açısından daha önce girilen emirler önce karşılanır.

Alım satım sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen üç tip emirden birinin seçilmesi zorunludur.

  • Vobem 'rLimit Emir (LMT): Belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.
  • Piyasa (PYS): Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir.
  • Kapanış Fiyatından (KAP): Gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan emir yöntemidir. Uzlaşma fiyatı hesaplandıktan sonra "Kapanış Fiyatından" emirler karşı tarafta bekleyen "Kapanış Fiyatından" emirlerle eşleşir. Alış ve satış tarafından bekleyen "Kapanış Fiyatından" emirler eşleştikten sonra kalan "Kapanış Fiyatından" emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir.

Yukarıda belirtilen emir yöntemlerinden biri seçildikten sonra aşağıda belirtilen 4 emir türünden birinin seçilmesi gerekmektedir.

  • Kalanı Pasife Yaz (KPY): Emrin girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum emir miktarına kadar olan kısmının, emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir olarak yazılması için kullanılan emir türüdür.
  • Gerçekleşmezse İptal Et (GİE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
  • Kalanı İptal Et (KİE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
  • Şarta Bağlı (SAR): Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan piyasa'da işlem olması durumunda, emrin sistemde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır.