Anasayfa / Ürünler / Pay / Pay Ödünç İşlemleri

Pay Ödünç İşlemleri

Aracı kurum ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde, belirli bir dönem için, belirli bir komisyon karşılığında menkul kıymetlerin verilmesi ve dönemin sonunda aynı cins menkul kıymetlerin geri alınmasıdır. İşlemde payı veren taraf "ödünç veren", payı alan taraf ise "ödünç alan" olarak adlandırılır.

OduncYatırımcı, ödünç vererek komisyon kazanımına, ödünç alarak açığa satış imkanına sahip olurken tüm ödünç işlemlerinde, payların sahipliğinden doğan haklar, ödünç verene aittir. Ödünç işleminin vadesi içerisinde temettü ödemesi olursa, ödünç alan yatırımcı aldığı brüt temettüyü stopaj kesildikten sonra net olarak aynı gün içerisinde ödünç verene ödemekle yükümlüdür.

Vadesi içerisinde bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı olması durumunda ise ödünç alan, artırımdan doğan ek hisseleri ödünç verene vade sonunda vermek zorundadır.

Ödünç işlemi, Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPSP) yapılabileceği gibi, İş Yatırım'ın oluşturduğu ödünç pay portföyü aracılığıyla da yapılabilir. Ödünç komisyon oranları ÖPSP'de serbest olarak belirlenip yıllık bazda ifade edilir.  İş Yatırım'ın oluşturduğu ödünç pay  portföyü ile yapılan işlemlerde ise ödünç sözleşmesinde belirlenip günlük olarak ifade edilen değişken oran geçerlidir.

Pay ödünç işlemi ev kiralamaya benzetilebilir.  Payı ödünç veren kişi aynı bir ev kiraya vermiş gibi payın mülkiyetini elinde tutarken bir gelir elde eder.  Payı ödünç alan kişi ise, ev kiralamış gibi payı kullanabilir ve karşılığında bir ödeme yapar.

Ödünç işlemleri TradeMaster sisteminde bulunmayıp, Yatırım Danışmanı aracığıyla yapılması gereklidir. 

Avantajları & Riskleri

  • Yatırımcı, portföyünde bulunan ancak satmayı düşünmediği payları  ödünç verip, karşılığında piyasa değerince belirlenen bir komisyon kazancı sağlayabilir.
  • Bir payın değer kaybedeceğini düşünen; fakat, portföyünde o pay bulunmayan yatırımcı, payı ödünç alarak BIST Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilir. Pay ÖPSP'den ödünç almak, yatırımcı için, hem teminat yatırmak zorunda olduğundan hem de işlem komisyonu nedeniyle İş Yatırım'ın oluşturduğu ödünç pay portföyünü kullanmaya oranla daha maliyetli olacaktır.
  • Paylarını Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası'nda ödünç veren yatırımcı,  belli koşullar dışında, hisselerini geri almak için vade sonunu beklemek zorundadır.  Dolayısıyla bu dönem içinde paylarını satamayacaktır.
  • Ödünç işlemini İş Yatırım'ın ödünç portföyü aracılığıyla gerçekleştiren yatırımcı, paylarını dönem içinde geri alabilir. Bu durumda yatırımcı, komisyon  gelirinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kalacaktır.