Anasayfa / Ürünler / Pay / Pay Nedir?

Pay Nedir?

Pay, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymettir.

 Senedi Sahibinin Ortaklık Hakları

Hissesenedi

  • Rüçhan hakkı (Bedelli Sermaye arttırımına katılım hakkı)
  • Kârdan pay alma hakkı
  • Oy kullanım hakkı
  • Yönetime katılma hakkı
  • Tasviyeden hissesi oranında pay alma hakkı
  • Bilgi edinme hakkı

Pay Yatırımları

Pay yatırımlarında "alım-satım farkı" ve "temettü" olmak üzere iki temel getiri söz konusudur. "Alım-satım farkı", yatırım yapılan pay fiyatındaki artış sonucunda oluşurken, "temettü" şirketlerin elde ettikleri kâr üzerinden pay sahiplerine (ortaklarına) dağıttıkları kâr paylarıdır. Her iki türlü getiri için önceden bir taahhüt verilemez. Diğer bir değişle pay yatırımlarında bir getiri garantisi söz konusu olmadığı gibi, yatırılan anapara da herhangi bir koruma da bulunmaz. Pay fiyatlarındaki değişime bağlı olarak ilk başta konulan anaparadan kayıplar söz konusu olabilir. Bu nedenlerle pay yatırımlarında çok dikkatli olunması gereklidir.

Türkiye'de Pay İşlemleri

Türkiye'deki organize pay işlemleri SPK mevzuatı çerçevesinde Borsa İstanbul'da (BIST) yapılmaktadır. 1986 yılında faaliyete başlayan İMKB'de işlem gören şirket payları her geçen gün artarak önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Pay işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilir hale gelmesi yatırımcıların borsaya ulaşımını kolaylaştırmıştır. TradeMaster ile BIST'de bulunan paylarda kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmanız mümkündür.

Türkiye'de Pay Alım-Satımlarında Takas Esasları

Pay takası Türkiye'de tek yetkili takas ve saklama kuruluşu olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) tarafından gerçekleştirilmektedir. Pay piyasası'nda alış-satış işlemlerinin takası, işlem gününün ikinci iş günü gerçekleşmektedir. Bu nedenle alınan paylar, işlem gününü takip eden ikinci iş günü aracı kurumların hesaplarına aktarılır, aracı kuruluşların da aynı gün müşteri hesaplarına aktarması gerekir. Satışı yapılan paylara karşılık gelen nakit alacakları yine işlem gününü takip eden ikinci iş günü aracı kurum hesaplarına aktarılır, aracı kuruluşların da aynı gün müşteri hesaplarına aktarması gerekir.