Anasayfa / Ürünler / Pay / BIST İşlem Saatleri ve Emir Türleri

 BIST İşlem Saatleri

1. Seans 09:15-12:30
Açılış Seansı 09:15-09:45
Emir Toplama 09:15-09:40
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri 09:40
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi 09:40-09:44
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama 09:44
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 09:45-12:30
Tek Fiyat Seansı 09:45-12:30
Emir Toplama 09:45-12:25
Tek Fiyatın Belirlenmesi 12:25

 

2. Seans 14:00-17:40
Açılış Seansı 14:00-14:15
Emir Toplama 14:00-14:10
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri 14:10
Piyasa Yapıcı- İlk Kotasyon Girişi 14:10-14:14
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama 14:14
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 14:15-17:30
Tek Fiyat Seansı 14:15-17:33
Emir Toplama 14:15-17:30
Tek Fiyatın Belirlenmesi 17:30
Kapanış Seansı 17:30-17:38
Emir Aktarımı 17:30-17:33
Emir Toplama 17:33-17:36
Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi 17:36
Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler 17:38-17:40

Hisse -senedi -saatleri _500x 148

BIST Pay Senedi Emir Türleri

BIST'de gerçekleştireceğiniz pay senedi işlemleri için mevzuatın kabul etmiş olduğu farklı emir yöntemleri ve türleri bulunmaktadır.  Bu emir türleri şu şekilde özetlenebilir:

Emir Yöntemleri

İşlem sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen iki fiyat belirleme yönteminden birinin seçilmesi zorunludur.

  • Limit (LMT): Limit emir, belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.
  • Piyasa (PYS):Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir. "Piyasa" yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan "En İyi Fiyat" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise emir sadece Piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir.

Emir Türleri

  • Kalanı Pasife Yaz (KPY): Emrin girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum pasif emir miktarına kadar olan kısmının, emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir olarak yazılması için kullanılan emir türüdür.
  • Gerçekleşmezse İptal Et (GIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
  • Kalanı İptal ET (KIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
  • Şarta Bağlı (SAR): Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Piyasada işlem olması durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta bağlı emir türünün kullanılması durumunda, emir giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının da belirtilmesi zorunludur.

Emir Süreleri

  Emir girişinde emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan dört seçenekten birinin seçilmesi gerekmektedir.

  • Seans  Emri (SNS): Emir, sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.
  • Günlük Emir (GUN): Emir, girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.
  • İptale Kadar Geçerli Emir (IKG): Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.
  • Tarihli Emir (TAR): Emir, işlem sistemine girilirken belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. İşlem sisteminde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez. "SNS" ve "GUN" emir tipleri için günlük fiyat değişim limitleri geçerlidir. "IKG" ve "TAR" emir tipinin seçilmesi durumunda, günlük fiyat değişim limitlerinin dışında emir girilebilir. Bu tip emirler fiyat değişim limitlerine dahil olduklarında işleme konu olurlar.