Anasayfa / Ürünler / Pay / A, B, C Grubu Paylar

 A, B, C Grubu Paylar

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, işlem hacmine bağlı olarak A, B ve C Gruplarına ayrılmıştır.

Bu gruplama, işlem saatleri; alım-satım sistemi; kredili işlem, açığa satış ve ödünç işlemlerine konu olabilme; veri yayın ekranlarında yer alma ve diğer tedbirler konularında farklılıklara neden olmaktadır. 

Gruplardaki Başlıca Uygulama Farklılıkları ve Genel İşleyiş

Abcgrubupay

 • A ve B Grubundaki paylar, BIST'in mevcut işlem saatleri içerisinde sürekli müzayede sisteminde işlem görür. C Grubundaki Paylar ise tek fiyat sisteminde Birinci Seans 09:50-12:25, 2. Seans 14:20-17:25 saatleri arasında toplam dört kez, Gözaltı Pazarı'ndaki C grubu payları ise sadece İkinci Seans'ta iki kez emir toplama/tek fiyat belirleme uygulaması ile işlem görür. BIST Pay Piyasası Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi çerçevesinde bir pay için BIST'e iletilen emirlerin BIST tarafından belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak bir veya daha çok defa en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve öncelik kurallarına uygun olarak aynı işlem fiyatlarından eşleştirilmesi usulü tek fiyat işlem yöntemi olarak değerlendirilmektedir. 
 • A Grubundaki Paylar kredili işlem ve açığa satış işlemlerine konu olabilir. B ve C Grubu ise kredili işlem ve açığa satış işlemlerine konu olamaz.  Aracı kuruluş tarafından B ve C Grubu Paylar özkaynak/teminat olarak kabul edilmemektedir.
 • Daha önce kredili işleme konu olan B ve C Grubu Paylarla ilgili mevcut kredilerin tasviyesi üç aylık süre içinde gerçekleştirilecektir.
 • B ve C Grubu Paylar ödünç menkul kıymet işlemlerine konu olmamakta ve takasbank nezdinde faaliyet gösteren Ödünç Pay Piyasasında (ÖPSP) teminat olarak kullanılmamaktadır.
 • A ve B grubu Payları bekleyen emirlerde derinlik bilgileri veri yayın ekranlarında beş derinlik kademesine kadar gösterilir. C grubu paylar içinse ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir.
 • BIST tarafından A, B ve C Grubu Paylar için "Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi" kapsamında tedbirler alınabilir.
 • B ve C Grubuna dahil edilecek şirketlerin belirlenmesinde halka açık piyasa değeri (fiili dolaşımdaki pay sayıları üzerinden hesaplanacaktır), fiili dolaşımdaki pay sayısı, fiili dolaşımdaki pay oranı, BIST Gözaltı Pazarı'nda işlem görüp görmeme, menkul kıymet yatırım ortaklıkları için; borsa fiyatının birim pay değerinin 1,5 veya 2 katı olma (büyüklükleri üzerinden) kriterleri kullanılmaktadır.
 • A, B ve C Grubuna ilişkin listeler BIST tarafından üçer aylık aralarla güncellenecektir. Bu tarihlerin tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü güncelleme yapılacaktır.
 • Yeni halka açılan tüm şirketler üç ay süreyle bu uygulamaya tabi olmayacaktır.
 • Bu uygulama KOBİ niteliğindeki şirketler için BIST nezdinde oluşturulan BIST Gelişen İşletmeler Piyasası'ndaki şirketlerin paylarını kapsamamaktadır.
 • BIST'de işlem gören borsa yatırım fonlarının katılım payları da bu uygulama dışındadır.