Pay Senedi

Pay senetleri, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.

Pay Senedi Sahibinin Ortaklık Hakları

  • Rüçhan hakkı (Bedelli Sermaye arttırımına katılım hakkı)
  • Kârdan pay alma hakkı
  • Oy kullanım hakkı
  • Yönetime katılma hakkı
  • Tasviyeden hissesi oranında pay alma hakkı
  • Bilgi edinme hakkı

 

Pay Senedi Yatırımları

Pay senedi yatırımlarında "alım-satım farkı" ve "temettü" olmak üzere iki temel getiri söz konusudur.  "Alım-Satım Farkı", yatırım yapılan pay senedinin fiyatındaki artış sonucunda oluşurken, "temettü" şirketlerin elde ettikleri kâr üzerinden hisse sahiplerine (ortaklarına) dağıttıkları kâr paylarıdır.  Her iki türlü getiri için önceden bir taahhüt verilemez. Diğer bir deyişle pay senedi yatırımlarında bir getiri garantisi söz konusu olmadığı gibi, yatırılan anaparada herhangi bir koruma da bulunmaz.  Pay fiyatlarındaki değişime bağlı olarak ilk başta konulan anaparadan kayıplar söz konusu olabilir. Bu nedenlerle hisse senedi yatırımlarında çok dikkatli olunması gereklidir.

 

Türkiye'de Pay İşlemleri

Türkiye'deki organize pay senedi işlemleri SPK mevzuatı çerçevesinde Borsa Istanbul'da (BIST) yapılmaktadır.  Hisse senedi işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilir hale gelmesi yatırımcıların borsaya ulaşımını kolaylaştırmıştır.  TradeMaster ile BIST'da bulunan pay senetlerinde kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmanız mümkündür.  

 

Türkiye'de Pay Senedi Alım-Satımlarında Takas Esasları

Pay senetlerinin takası Türkiye'de tek yetkili takas ve saklama kuruluşu olan Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) tarafından gerçekleştirilmektedir. Pay Piyasası'nda alış-satış işlemlerinin takası, işlem gününün ikinci iş günü gerçekleşmektedir.  Bu nedenle alınan paylar, işlem gününü takip eden ikinci iş günü aracı kurumların hesaplarına aktarılır, aracı kuruluşların da aynı gün müşteri hesaplarına aktarması gerekir. Satışı yapılan paylara karşılık gelen nakit alacakları yine işlem gününü takip eden ikinci iş günü aracı kurum hesaplarına aktarılır, aracı kuruluşların da aynı gün müşteri hesaplarına aktarması gerekir.